Politikalarımız

Kurumsal İlkelerimiz

Kalite

Standardımız, en yüksek ürün kalitesidir.
Kalite güvence proseslerimiz toplam artı değer zincirini ve tüm ürün proseslerini kapsar. Alanlarında uzman olan çalışanlarımızın, ciddi kalite bilinci ile çalışmaları, dünya çapında geçerli olan teknoloji standartlarını karşılamamız ile mümkün olur. Modern üretim tesisleri ve ölçüm aletleri, ham maddeden son ürüne kadar olan süreçte yapılan katı kalite kontrolleri ürünlerimizin kalitesini güvence altına alır. 

Yenilikçi

Strateji ile geleceğe…
Müşterilerimiz yenilikçi gücümüze güvenmektedir. Kapsamlı ve bilinçli pazar araştırması, bütün ürünlerimizin pazarda aranan ve tercih edilen ürün olmasını garantiler. Aynı zamanda yenilikçi yönetim sistemimiz, ürünlerin sürekli gelişmesini ve yeni tasarımların gerçekleşmesini sağlar.

Müşteri Odaklılık

İnsanlara yakınlığımız…
Özkan Makina ile yapılacak işbirliği aynı zamanda diyalog içinde olmak demektir. Müşterimizin karmaşık ihtiyaç alanlarına odaklanır ve detaylara büyük önem veririz. Bu çalışma prensibi sonucunda üretim ve lojistik alanında sürekli bir verimlilik optimizasyonu sağlanır ve kapsamlı servis hizmeti sunulur. Müşterilerimizi, bize ihtiyaç duydukları her zaman, dünyanın her ülkesinde temsil ederiz.

Güvenilirlik

Bize güvenebilirsiniz.
Güvenilirlik; kalite, yenilikçilik ve müşteri yakınlığının temelini oluşturur. Her çalışanımız firmamızın güvenirliğine, yüksek görev ve sorumluluk bilinci ile katkıda bulunur. Teknoloji alanında ise verimli ve stabil prosesler azami güvenilirliği sağlar.
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Temel değerlerini “Sorumlu”, “Mükemmel” ve “Yenilikçi” olarak tanımlamış, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak en yüksek etik değerlerle en iyi performansa ulaşmak, sürdürülebilir kalkınma yolunda doğayı ve çevreyi korumak, İş sağlığı ve güvenliği şartlarını yerine getirmek, bu konuda örnek olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak ana hedefimizdir. Bu amaçla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerimiz ve yönetim sistemimiz sürekli iyileştirilip, geliştirilecek ve gözden geçirilecektir.
Topluma saygılı bir kuruluş olarak faaliyetlerimiz sırasında çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasalar ile birlikte uygunluk yükümlülüklerine uyularak, değişiklik ve güncelliklerini takip ederek, belirlediğimiz yönetim sistemleri hedeflerimize noksansız ulaşmayı amaç ediniyoruz. Çalışanlarımıza güvenli bir ortam sunmak amacıyla da, oluşabilecek tehlikeler için riskleri azaltacak, sağlıklarının bozulmasını önleyecek ve iş kazalarını azaltacak önlemler alınacaktır. Bu bağlamda çalışanlarımız ve temsilcilerimizin yönetim sistemine katılımı sağlanacak, görüşleri alınacak, fikirleri değerlendirilerek iş birliği içinde sürekli iyileşme adımları atılacaktır. Atık miktarlarımızı ve sürdürülebilir kaynaklarımızı da etkin kullanarak, olumsuz çevresel etkilerimiz en aza indirilerek ekosistemin korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacaktır.
Paydaşlarımız arasında olan müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün, çözüm ve hizmetleri sunarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlayacağız. Bununla paralel olarak, tüm süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak için çalışanlarımızın memnuniyeti gözetilecek, onları yetkilendirerek sürekli gelişimleri sağlanacaktır. Ayrıca çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet, renk, milliyet veya sosyal ayrımcılık yapılmayacaktır.
Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz paydaşlarımız ile iş birliğimiz ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda karşılıklı güvene ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda;
"Kaliteli ürünler kaliteli ortamda üretilir" inancı ve bunu gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği ve çevre bilinci ile işletmemizin her bireyi, işyeri ortamımızın “emniyetli”, “temiz” ve “düzenli” olmasından sorumludur. ÖZ-KAN ailesinin tüm fertlerinin bu yöndeki çabalarımızı destekleyeceğine ve sürdüreceğine olan inancımız tamdır.
Tüm süreçlerde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla kalite bilincini sistematik bir şekilde sağlamak, “Toplam Kalite Yönetimi” çerçevesini yönetim felsefesi olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmek ÖZ-KAN Makina çalışanları olarak hepimizin ortak görevidir.

01.11.2022
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamımız
Öz-Kan Makina A.Ş.; TS-EN-ISO 14001 standart şartlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmayı, dokümante etmeyi, uygulamayı ve bu sistemin etkinliğinin sürekli gelişimini taahhüt eder.

Yönetim Sistemleri Kılavuzu (KD.01) ve TS EN ISO 14001:2015 standardının şartlarını, Öz-Kan Makina A.Ş. ye bağlı tüm birimlerinin uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, Çevre performansının artırılması, Çevre amaç ve hedeflerine ulaşma, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikleri, İç ve Dış Hususlar, İlgili tarafların (Çalışanlar, Tedarikçiler, Müşteriler, Yasal Kurumlar..) ihtiyaç ve beklentileri, Çevresel riskler ve yaşam döngüsü çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.

Öz-Kan Makina A.Ş., kapsamı tanımlarken tüm iç ve dış hususları (4.1), şartları (4.2), organizasyonu ve fiziksel sınırlarını, kontrol üzerindeki yetkisini ve yeteneğini kullanır. 
Öz-Kan Makina A.Ş. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin faaliyet konuları ve kapsamı:
01) Teknik Kapsam
Ana üretim hattını Kelebek Vana belirlemiş ve sektöründe öncü bir şirket olan firmamız Endüstriyel Vana faaliyet konusu kapsamında Vana, Çekvalf, Vantuz, Demontaj Parçası, Flanş, Pislik Tutucu, Sürgülü Vana, Kontrol Vanaları, Boru Bağlantı Parçaları Tasarımı, Üretimini oluşturmaktadır.

Hammadde, mamul ve yarı mamul olarak kullandığı malzemeler ve ürünleri sertifikalı olup; doğal kaynak tahribatı yaratmadığını kanıtlamaktadır.
02) Coğrafi Kapsam
ISO 14001:2015 ÇYS’nin uygulandığı tesislerimiz; İzmir İli, Çiğli İlçesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki lokasyonda faaliyetlerini sürdürmektedir.


10032.Sokak, No:27 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
EYS POLİTİKASI 2022 TR

ÖZKAN Makina, 1983 yılında İzmir'de konik vana ve buhar vanası imalatı ile faaliyete başlayıp, daha sonraki yıllarda ana üretim hattını kelebek vana olarak değiştirmiştir. Bugün, kelebek vanalar başta olmak üzere; iğne vanalar, çekvalfler, vantuzlar ve demontaj parçalarını üretmektedir. Kurulduğundan bugüne "kalite" temel ilkesiyle hizmet vermektedir.

İletişim
10032 Sokak, No:27, Atatürk O.S.B. 35620 Çiğli / İzmir, TR
+90 232 328 0600
+90 232 328 0609
[email protected]
Teklif Al
© 2022 ÖZKAN. Her Hakkı Saklıdır.
crossmenuchevron-downarrow-left